Általános Szerződési Feltételek

Kérem, olvassa el figyelmesen Általános Szerződési Feltételeimet, hiszen rendelése leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat! A megrendelés leadása előtt mindenképp szükséges az általános szerződési feltételek (ÁSZF), valamint az adatkezelési tájékoztató (GDPR) elfogadása.

Amennyiben webshopom használatával, a vásárlás folyamatával, termékeimmel vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velem a kapcsolatot:

Az Eladó adatai:

 • Cégnév: Prázmári Mihály ev.
 • Székhely: 9400 Sopron, Lehár Ferenc utca 109.
 • Postacím: 9400 Sopron, Ady Endre utca 99/A.
 • Adószám:74700596-1-28
 • Bankszámlaszám: 10700426-70589780-51100005
 • Nyilvántartási szám: 51962090
 • Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Soproni Önkormányzat
 • Képviselő neve: Prázmári Mihály
 • Weboldal cím: www.csiramag.hu
 • E-mail cím: csiramagshop@gmail.com
 • Mobilszám: 06-20/342-5305

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Weboldal: www.mhosting.hu

Fogalmak:

Felek: Eladó és Vásárló (beleértve a Vásárlónak minősülő Megrendelőt is) együttesen

Vásárló: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Vásárlói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Vásárlónak minősül

Jótállás: a Vásárlói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Vásárló között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopon keresztül megrendelt, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopom, melyen keresztül a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a Vásárlóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Vásárló és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Vásárló állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett, a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Vásárlót és az Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja az Eladó Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával és bankkártyával történő kifizetésével jön létre, a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása mellett. 

Árak:

Az árak forintban értendők. Áraim bruttó árak, az Eladó KATA-s kisadózó. Fenntartja az árváltoztatás jogát.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát és a szállítási pontként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Önre hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalok.

Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze (csiramagshop@gmail.com, 06-70/395-9020)

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopomon keresztül bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 48 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérem, jelezze felém, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerembe rendelése.

Egy második e-mailben igazolom vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

Fizetési módok:

Bankkártyás fizetés, számla letöltése:

A fizetés bankkártyával a Barion rendszerén keresztül valósulhat meg. A fizetéstől számított 72 órán belül, a feldolgozást követően rendszerem megküldi az Ön e-mail címére a letöltésre, nyomtatásra alkalmas elektronikus számlát, melyet a Billingo rendszer állít ki, az Ön által a webshopban megadott adatok alapján.

Szállítási határidő:

Rendeléseket bármikor le lehet adni a hét folyamán. Rendelések postázása hétfőn 8:00 óra és pénteken 8:00 óra után történik. Ennek értelmében a péntek 8:00 óra és hétfő 8:00 óra között leadott rendelések hétfőn- hétfő 8:00 óra és péntek 8:00 között leadott rendelések pedig pénteken kerülnek elküldésre.

Átvételi módok:

A megadott címre szállítja a Magyar Posta.

Soproni átvétel

Sopronban kiszállítással és boltban történő átvétellel juthat a magokhoz. A bolti átvételt a vásárláskor szükséges jelezni. Személyesen a soproni Kertvárosi Vásárcsarnok 8. számú üzletében vehetők át, melynek címe 9400 Sopron, Bánfalvi út 14., nyitvatartási ideje szerda 16:00 – 19:00 óra- csütörtök 11:00 – 19:00 között.

Soproni rendelési határidő személyes átvétel esetén:

A hétfőn 8:00 óráig leadott rendeléseket lehet átvenni nyitvatartási időben (szerda 16:00 – 19:00 óra- csütörtök 11:00 – 19:00 között). Hétfő 8:00 után leadott rendeléseket személyesen csak a következő hét nyitvatartási idejében vehetők át.

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége:

Amennyiben a Vásárló a péntek 8:00 óra és hétfő 8:00 óra között leadott rendelésétől el szeretne állni és ezt hétfőn 8:00 óráig e-mailben vagy SMS-ben jelezte, illetve ha a hétfő 8:00 óra és péntek 8:00 óra között leadott rendelésétől szeretne elállni és azt péntek 8:00 óráig e-mailben vagy SMS-ben jelezte, ebben az esetben az Eladó vállalja, hogy az elállás időpontjától számított 72 órán belül visszatéríti a Vásárló által megfizetett teljes összeget.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja:

A Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Vásárló kérése esetén az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban az Eladót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Vásárló által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelmes teljesítés folytán az Eladót nem terheli felelősség.

Vásárlói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Vásárlót megillető elállási jogról:

Vásárlónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Vásárlónak a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így 

– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Erre tekintettel, a termékek romlandósága miatt megrendelés lemondását illetve az elállást csak a péntek 8:00 után leadott rendeléstől számított első hétfő 8:00 – órájáig, hétfő 8:00 óra után a rendeléstől számított első péntek 8:00 – órájáig tudom elfogadni.

Az Eladó abban az esetben állhat el az átadástól, ha a kért termék esetében termékhiány lépett fel, esetlegesen technikai probléma merült fel, vagy a kártyaelfogadó rendszerében adódott fennakadás. Ebben az esetben az Eladó kötelezettséget vállal a megrendelő telefonon történő értesítésére és a nem átadható termék árának 72 órán belüli visszautalására.

Vásárlói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a fenti időpontok betartásáig részünkre a csiramagshop@gmail.com címre, vagy SMS üzenetet küld a 06203425305 telefonszámra.

A Eladó a Vásárló elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Vásárló számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Az Eladó kötelezettsége a Vásárló elállása esetén:

Termék visszavásárlása:

A terméket nem áll módomban visszavásárolni.

Az Eladó felelőssége:

A termék címkéjén feltűntetett szavatossági idő, csak 3-5 Celsius fok közötti hűtőben tárolás esetén valósul meg.

Vásárló felelőssége:

A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak megtartásáért, ami kizárólag 3-5 Celsius fok közötti hűtőben tárolás esetén valósítható meg.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Vásárló a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:

 • Postai cím: 9400 Sopron, Ady Endre út 99/A.
 • E-mail cím: csiramagshop@gmail.com
 • Telefonszám: 06-20/342-5305

A Vásárló írásban, közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására is, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A panaszt a vállalkozó haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatom a Vásárló részére. 

Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Vásárló nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Vásárlói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Az Eladó nyilatkozatát a Vásárlói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • A panasz egyedi azonosítószámát

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Az Eladó a Vásárlót írásban tájékoztatja. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Vásárló lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó Vásárlói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha az Eladó és a Vásárló közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Vásárló:

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Vásárlói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége a Vásárlói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Vásárlóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A Vásárló kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Vásárlóvédelmi Hatósági eljárás:

A Vásárlói jogok megsértése esetén a Vásárló jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Vásárlóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Vásárlóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Vásárló polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Vásárló által kiadott meghatalmazást.

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Vásárlói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Vásárló rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Vásárlói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Szerzői jogok:

Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalamon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Termékeim BIO minősítéssel rendelkező gazdaságból, raktárból származnak. A magok kimondottan csíráztatásra válogatottak, és vegyszerektől mentesek A késztermékek BIO minősítéssel nem rendelkeznek.

A termékismertetőkben található leírások, különböző cikkek, a magforgalmazó cégek, csíra előállító- és forgalmazó cégek, orvostudományi szakfolyóiratok vizsgálatain és azok publikált oldalain található vélemények, vizsgálatok és cikkek információit tartalmazza. Így a termékek hatékonyságát illetően az Eladót, a webshop szerkesztőjét és üzemeltetőjét felelősség nem terheli!

Az Eladó nem vonható felelősségre, a Vásárlót vagy bármely harmadik felet érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a termékek használatából ered.

Nem foglalkozunk tanácsadással, gyógyítással, problémamegoldással. Amennyiben termékeinket gyógyászati céllal kívánja felhasználni, úgy előtte kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolására, eltarthatóságára és a webshop „ellenjavallott” felhívásaira leírt tájékoztatót! Konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt csíramagot vásárolna termesztésre!

Jogfenntartás és kikötés:

A Vásárló vegye figyelembe, ha a terméket nem vette át, attól még nem követelheti vissza a termék(ek) árát.

Részleges érvénytelenség:

Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az ÁFSZ illetve a felek közötti szerződés többi része ebben az esetben is érvényes.

Az ÁSZF változtatása:

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a webshop Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmát, változásait érdemes időről-időre figyelni a weboldalon.

Sopron, 2021. május 1.